Strona Główna | warsztaty | artykuły | galeria | linki | cennik | kontakt

  Terapia

- O mnie

- Komu pomagam

- Pomoc psychologiczna

- Zen Coaching

- Coaching a psychoterapia

- Racjonalna Terapia Zachowań

- Sekrety życia

- Opinie o mnie

  Psychologia

- Psychologia humanistyczna

- Carl Rogers

- Abraham Maslow

- Fritz Perls

- Osobowość

- Stres

- Okres dojrzewania

- Terapeutyczne wiersze

 
 

artykuły

 

Trudny mąż
   
Z jednej strony on jest dobry i inteligentny a z drugiej, to co robi jest nielogiczne. Czy jest logika w tym, co mówi pokrzywdzona kobieta?
Jak może być inteligentny i niszczyć rodzinę, działać przeciwko własnym dzieciom i żonie?
Nie ma w tym logiki ale ona nie dostrzega faktów i chce jego ratować zamiast ratować siebie dzieci. Kobiety uwikłane w trudne związki mają nadzieję, że: "to się zmieni, bo on się zmieni i zrozumie" dlatego ratują swojego męża od destruktywnego myślenia lub nałogu.
Okazuje się, że im on ma większy iloraz inteligencji tym bardziej jest mu trudno zrozumieć co źle robi. Sprytnie wciąga rodzinę w poczucie winy, w szantaż emocjonalny i nielogiczne myślenie. Zaraża swoją negatywną postawą i słowami.                więcej...>>>
  


 

Historia Marii doświadczającej przemocy domowej
   
Większość z nich uważa, że odejście od męża jest bardzo trudne, szczególnie wtedy, gdy on stosuje przemoc. Inaczej postrzegają to osoby, które nigdy nie miały takich doświadczeń. Zdarza mi się też spotkać kobiety, które same doświadczają przemocy i nie rozumieją innych kobiet znajdujących się w podobnej sytuacji.
Małżeństwa, w których nie ma więzi, często wyglądają na udane a rodziny, które tworzą, na zadbane. Niby wszystko na zewnątrz jest w porządku ale w czterech ścianach domu jest nieokreślone ciągłe cierpienie całej rodziny.               więcej...>>>
  


 
Co Bóg złączył niech człowiek nie rozłącza
   
To jedno z najbardziej destruktywnych przekonań, które trzyma kobiety w chaosie myślowym i niemocy.
Powtarzana zgubna myśl: „Bóg mnie ukarze, jeśli ja rozejdę się z mężem”.
Paraliżujący strach przed popełnieniem grzechu powoduje silne poczucie winy i pozostawanie w niemocy.
Tak naprawdę są to osoby bardzo słabej wiary, które mylą Boga z Diabłem.

Każda z tych kobiet pragnie miłości, ale żadna z nich nie zauważyła, że Bóg jest Miłością. Żądają uszanowania swojej godności od innych, ale nie szanują własnej godności - tej, która jest Bogiem w nich samych. Bóg to życie, otaczająca nas przyroda, to moc i dobro w działaniu, to słowa pełne miłości.              więcej...>>>
  


 

  
Dzieci muszą mieć ojca
  
Wiele kobiet pozostaje w destruktywnych związkach z powodu dzieci.
Kierują się przekonaniem: „ dzieci muszą mieć ojca.”
Zakodowany stary skrypt jest błędnie stosowany w przypadku przemocy domowej.
Ta nieuświadomiona myśl jest wykorzystywana do tego aby nic nie robić z zaistniałą sytuacją.
Matka utrzymująca to stare przekonanie znajduje się w pułapce swojego sposobu wyrażania myśli, wierzy w nie dogłębnie i dlatego jest bezsilna. Zapomina o tym, że dzieci też chcą się czuć bezpiecznie i żyć bez lęku, chcą spokojnego życia, stabilności, spokoju i pewności jutra.              więcej...>>>
  


 
Kobiety po przejściach. Artykuł: "Serce pęka bez siniaków"
  
Anna i Aldona są tuż po czterdziestce. Jedna jest finansistką, druga nauczycielem.
Maria zajmuje się własną działalnością gospodarczą, ma pięćdziesiąt dwa lata.
O siedem lat starsza jest Grażyna. Pracuje jako informatyk. Co je łączy?
Wszystkie są kobietami po przejściach i miały odwagę opowiedzieć o swoich trudnych doświadczeniach.
Należą do grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie.
Psychologiem prowadzącym jest Elżbieta Dybińska.              więcej...>>>
  Przemoc domowa
  
W istnienie przemocy łatwo uwierzą ludzie wówczas, gdy widzą ofiarę pobitą, z sińcami, okaleczoną. Nawet są skłonni pomóc takiej osobie.
Znacznie trudniej jest zrozumieć i uwierzyć w przemoc wówczas gdy na zewnątrz tego nie widać a ofiara jest zastraszona i boi się o tym mówić. Są tysiące innych sposobów udręczenia człowieka, które niszczą życie i zdrowie niezauważalnie, z nieubłaganą konsekwencją. Jest przemoc wobec dzieci, wobec kobiet, wobec mężczyzn i wobec ludzi starych. W obszernej literaturze tematu można znaleźć opisy przemocy psychicznej, fizycznej , ekonomicznej i seksualnej. Bez względu na to kogo dotyczy przemoc, objawy pozostają te same. Są to objawy fizyczne, emocjonalne i społeczne.              więcej...>>>
   
Trening twórczego myślenia
 
Trenowanie twórczego myślenia jest możliwe pod warunkiem, że nasze myślenie i działanie potraktujemy świadomie tak samo jak każdy inny, codzienny rodzaj aktywności, np. ćwiczenie mięśni brzucha czy ćwiczenia pamięci.
Wszyscy wiemy, że myślimy i „używamy” pamięci ale mało osób zdaje sobie sprawę, że myślimy twórczo. Człowiek żyje w grupie a twórcze myślenie jest naturalną zdolnością wszystkich ludzi.
Można je rozwijać codziennie, świadomie podchodząc do rozwiązywania różnych problemów, motywować się do twórczych działań i wyrabiać w sobie pozytywne postawy wobec twórczości. Ma to wpływ na realne i pozytywne podejście do życia.                       więcej...>>>
 
Samoocena

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że cierpi z powodu niskiej samooceny. Nieświadomie ludzie sami pogłębiają swoje niskie poczucie wartości i podtrzymują niską samoocenę.
Przychodzi im to z łatwością, np. zawsze o wszystko się obwiniają. Utrzymują negatywne wyobrażenie o sobie i nie uczą się nowych umiejętności. Akceptują każdą krytykę skierowaną pod ich adresem, nie są otwarci na poznawanie swoich destruktywnych przekonań i sposobów postępowania po to aby je po prostu zmienić.
Zupełnie nie wiedzą, że mają jakieś osiągnięcia, uważają, że są nic nie warci, nie zaspakajają swoich podstawowych potrzeb. Aby zadbać o swoją samoocenę i wzmocnić poczucie własnej wartości, wystarczy tylko postępować zupełnie odwrotnie.                       więcej...>>>

 Akceptacja siebie

Akceptacja siebie ma ścisły związek z samooceną, ze świadomością siebie,
z wewnętrznym obrazem siebie i z poczuciem własnego „JA”.
Jest to znajomość własnych emocji, samopoznanie, rozumienie samego siebie. Świadome obserwowanie siebie i samopoznawanie się daje możliwość samorozwoju, umocnienia wiary we własne siły, poczucie pewności siebie, porównanie własnych możliwości z aspiracjami.
Jest to umiejętność, od której zależy samoocena i poczucie własnej wartości, to całokształt wiedzy o sobie, wyobrażenie o sobie i stosunek do samego siebie.

Akceptowanie siebie jest informacją, czy jednostka spostrzega siebie jako dobrą, kompetentną, sympatyczną, honorową. Jest to też informacja, czy potrafi polegać na sobie, czy umie odbierać komunikaty wysyłane przez własny organizm i czy potrafi akceptować każdy stan emocjonalny.         więcej...>>>

 
Jak odzyskac spokój

Co pomoże Ci odzyskać spokój i pogodę ducha? Taniec, dobry film, rozmowa z przyjacielem to są moje ulubione sposoby na przywrócenie spokoju i dobrego samopoczucia.
Wówczas jestem zrelaksowana, zajmuję się tylko własnymi sprawami i przeżywam swoje życie najlepiej jak potrafię. Odkąd uwolniłam się od potrzeby kontrolowania innych osób i przestałam reagować na to co ludzie robią – naprawdę odpoczywam.                     więcej...>>>

 


 Rozmowa oparta na empatii - Porozumienie Bez Przemocy

Znakomity psycholog dr M. Rosenberg wierzył, że ludzie mają wrodzoną zdolność odczuwania radości, mogą brać i dawać kierując się współodczuwaniem. Zastanawiał się dlaczego tracimy naturalną zdolność empatii, oraz jaka właściwość pozwala niektórym ludziom pozostawać w przepływie empatii nawet podczas najcięższych prób.
M. Rosenberg współpracował z profesorem C. Rogersem, znakomitym lekarzem i psychologiem, zwolennikiem nurtu humanistycznego w psychologii osobowości. C. Rogers podkreślał, że ludzie mają wrodzoną tendencję do samorealizacji czyli realizowania posiadanego własnego potencjału. Motywacją do działania jest dążenie do zaspakajania własnych potrzeb czyli tendencja do samorealizacji co prowadzi do rozwoju osobowości oraz korzystnie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne człowieka.                     więcej...>>>

 


 Przytulanie - potrzeba kontaktu

Aby przytulić się, należy się zatrzymać. Nie tylko fizycznie ale i skontaktować się ze sobą. Zajrzeć do swojego wnętrza , przytulić samego siebie, pobyć ze sobą i zadać sobie pytanie: co czuję, co jest dla mnie najważniejsze teraz, czego pragnę najbardziej? Zacząć od przytulenia siebie.

Kiedy rodzi się małe dziecko, matka tuli je do siebie, głaszcze, całuje. Przekazuje mu swoja energię miłości uśmiechając się do dziecka. Dziecko rośnie, jest radosne, uśmiechnięte, rozwija się i jest zdrowe. My dorośli patrzymy na nie z zachwytem i możemy brać z niego przykład, bo pokazuje nam radość płynącą z życia. Dziecko w sposób naturalny podbiega do nas i przytula się odwdzięczając

nam swoją miłość.                     więcej...>>>

 


 

 

Inteligencja emocjonalna

Emocje zawsze zajmowały nadrzędne miejsce w baśniach, mitach, filmach, sztuce i literaturze. Wiążą się z naszym istnieniem. Codziennie je odczuwamy. Są bodźcami do działania i podtrzymywania życia, wywołują w ciele różne reakcje. Miłość daje zadowolenie i spokój, smutek powoduje spadek energii życiowej, zaskoczenie informuje o niespodziewanym zdarzeniu, szczęście daje zapał do realizowania celów, strach skupia uwagę na bezpośrednim zagrożeniu, złość powoduje przypływ energii do działania.

Dzięki emocjom mobilizujemy się do podejmowania konkretnych działań, mimowolnie i z minimalnym udziałem świadomości, podczas gdy racjonalne myślenie o podjęciu decyzji wymaga czasu. Emocje zauważamy u innych osób zauważamy jako zachowania werbalne i niewerbalne przekazywane w gestach, w postawie ciała, za pośrednictwem mimiki twarzy, układu brwi, czoła, oczu, nosa, warg, brody, ust i dolnej szczęki.                      więcej...>>>

  

Wartość w niemocy i pustce

Dzięki takim tkwiącym w nas odczuciach jak niemoc, pustka i chaos w nas rozwijamy się, odkrywamy nową wiedzę o sobie, a następnie doświadczamy radości i spełnienia. Jest to zdrowe i normalne.

W niemocy jest uśpiona wewnętrzna siła człowieka, dzięki niemocy rozwijamy się i zdobywamy nową wiedzę o sobie. Pod uczuciem niemocy ukrywa się potrzeba bycia silnym. > Poczucie braku w niemocy zamienia się w pełnię.

Zmiana jest procesem i trwa w czasie. Trudną sprawę należy oglądać z każdej strony.
Doświadczać jej, zobaczyć wszystko, co można dostrzec, przepracować, powalczyć, przemyśleć, podziałać, wykorzystać wszystkie zasoby, które są w nas.                    więcej...>>>