Strona Główna | warsztaty | artykuły | galeria | linki | cennik | kontakt

  Terapia

- O mnie

- Komu pomagam

- Pomoc psychologiczna

- Zen Coaching

- Coaching a psychoterapia

- Racjonalna Terapia Zachowań

- Sekrety życia

- Opinie o mnie

  Psychologia

- Psychologia humanistyczna

- Carl Rogers

- Abraham Maslow

- Fritz Perls

- Osobowość

- Stres

- Okres dojrzewania

- Terapeutyczne wiersze

 
 

Coaching a psychoterapia

 

 

    BON TON
GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
-----------------------------------------------

Elżbieta Dybińska
zen coach, psycholog, artterapeuta
 
     

  Czym jest Coaching, czym rożni się Coaching od psychoterapii


Istnieje wiele definicji coachingu, w zależności od autorów, którzy go promują.
Wszyscy zgadzają się z tym, że coaching jest działaniem wspierania ludzi i organizacji
w realizacji ich celów.

Definicję, którą lubię najbardziej jest  ta, że coaching jest teraz szybko rozwijającą się profesją i narzędziem, które pomaga ludziom sukcesu, takim jak TY osiągać ich cele szybciej i łatwiej niż mieliby to robić sami.
Coaching nakierowany jest na przyszłość, na realizację celu, potrzeb i pragnień klienta, na pozytywne zmiany, za którymi tęskni klient.
W coachingu pracujemy z ludźmi zdrowymi, dobrze radzącymi sobie w kontaktach społecznych, operatywnymi, kreatywnymi, pełniącymi pewne funkcje w organizacjach.

Coaching jest metodą krótkoterminową, trwa od kilku do kilkunastu sesji a spotkania klienta z coachem mogą odbywać się raz w tygodniu lub rzadziej.
Klient w czasie przerwy w spotkaniach wykonuje zadania domowe, które zostały ustalone w trakcie coachingu i wdraża je do swojego życia, skupia się na tym jak wykonuje zadania, sprawdza jak działają, jakie powodują zmiany. W procesie udzielania wsparcia, w partnerskiej relacji klienta z coachem rodzą się nowe pomysły,  inspiracje, kreatywność, klient samodzielnie kieruje zmianami i swoim życiem.

 

 

Coach koncentruje się na mocnych stronach klienta, na jego wiedzy, na doświadczeniu i umiejętnościach już zdobytych, odwołuje się do jego wewnętrznej siły. Swoją postawą, wiedzą i umiejętnościami wspiera klienta i stawia przed nim kolejne wyzwania.
Klient jest gotowy do wprowadzania zmian w swoim życiu, jest zdecydowany podjąć wysiłek i odpowiedzialność za realizowanie swoich potrzeb wyjść poza strefę komfortu.
Coach stale pracuje nad własnym  rozwojem osobistym.

W każdym wieku, klienci wykonujący różne zawody i mający różne pasje mogą korzystać z wiedzy coacha aby pracować nad swoim rozwojem.
Kontrakt w coachingu podkreśla, że nie zajmujemy się leczeniem, nawet jeśli coach ma kwalifikacje psychoterapeuty.
Psychoterapia jest specjalistyczną metodą leczenia, w której wykorzystywana jest wiedza teoretyczna i umiejętności psychoterapeuty niosącego pomoc - głównie osobom z zaburzeniami osobowości, neurotycznymi i psychosomatycznymi czyli z zaburzeniami psychogennymi.
Psychoterapeuta zajmuje się problemami, które zgłaszają pacjenci, poszukuje przyczyn problemów i mechanizmów, które powodują powstawanie zaburzeń w osobowości. Psychoterapeuta znajduje metodę i technikę pracy z klientem aby zaradzić i zmienić nawykowe zachowanie utrudniające codzienne funkcjonowanie klienta.
Częściowo psychoterapia skierowana jest na przeszłość i obejmuje całość życia pacjenta i jego funkcjonowanie. Terapeuta poszukuje obecnych źródeł problemów, doświadczeń z dzieciństwa, powodów depresji, braku odporności na stres.
Celem psychoterapii jest zdrowie psychiczne i usuwanie chorobowych objawów pacjenta.

W praktyce terapeutycznej terapeuci opierają się na technikach pracy i teoriach przedstawionych w głównych nurtach teoretycznych w psychoterapii: na psychoanalizie, terapii behawioralno-poznawczej i terapii humanistyczno-egzystencjalnej. Psychoterapia trwa minimum 2 lata w nurcie poznawczo behawioralnym, a do kilku lat w nurcie psychoanalitycznym. W nurcie humanistycznym minimum 3 lata.
Spotkania pacjenta z psychoterapeutą mogą odbywać się 2-3 razy w tygodniu.
 
Autor:  Elżbieta Dybińska – Coach, psycholog, terapeuta

Zapraszam Cię na gratisową sesję coachingową, sprawdź jak coaching może pomóc w realizowaniu Twoich celów.Bibliografia:
1. Grzesiuk L. Redakcja Naukowa,: Psychoterapia Teoria Podręcznik akademicki,
    Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2005;
2. Neale S., Spencer-Arnel L., Wilson L., Coaching Inteligencji Emocjonalnej. Wyd. Oficyna,
    Warszawa 2010;
3. Reber A.S., Reber E.S.: Słownik psychologii, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005
4. Whitworth L., Kimsey-House K., Kimsey-House H., Sandahl P.: Coaching Koaktywny.
    Umiejętności wspierające sukces klienta, Wyd. Oficyna, Warszawa 2010