Strona Główna | warsztaty | artykuły | galeria | linki | cennik | kontakt

  Terapia

- O mnie

- Komu pomagam

- Pomoc psychologiczna

- Zen Coaching

- Coaching a psychoterapia

- Racjonalna Terapia Zachowań

- Sekrety życia

- Opinie o mnie

  Psychologia

- Psychologia humanistyczna

- Carl Rogers

- Abraham Maslow

- Fritz Perls

- Osobowość

- Stres

- Okres dojrzewania

- Terapeutyczne wiersze

 
 

o mnie

 


 

 

BON TON
GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
-----------------------------------------------------------

Elżbieta Dybińska
zen coach, psycholog, terapeuta 

 
Elżbieta Dybińska

Jestem szczęśliwą, wolną i spełnioną kobietą, matką dwóch dorosłych synów, którzy są moimi nauczycielami duchowymi i biznesowymi. Daję przykład tym kobietom, które chcą uczyć się ode mnie zamieniać swoje marzenia w cele, konsekwentnie je realizować, wprowadzać w życie własne pomysły i podejmować najlepsze decyzje.

Mam wiele doświadczeń osobistych i zawodowych, które wzbogaciły mnie o doskonałą wiedzę i dodały energii do tworzenia spełnionego i autentycznego życia. Dzięki temu teraz mogę z pasją i zaangażowaniem pomagać innym kobietom.
 
 
 

Pracuję we własnym Gabinecie Pomocy Psychologicznej BON TON, w którym tworzę przyjazną atmosferę pełną szacunku, zrozumienia i akceptacji.
 
Uświadamiam klientkom wolność w tworzeniu własnego życia, dysponowanie własnym duchowym wnętrzem, za pomocą którego podejmujemy decyzje i kontaktujemy się z otoczeniem. Pomagam im zrozumieć nastawienia społeczne, które tworzą poczucie winy, lęk przed ludźmi i niskie poczucie wartości.
 
Jestem absolwentką Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Ukończyłam podyplomowe studia na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Terapia i Trening Grupowy, specjalizacja: Kreatywność i Artterapia.

Psychologię ukończyłam w Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie. Brałam udział w licznych warsztatach, szkoleniach i treningach. Ukończyłam staże i praktyki zawodowe.

Odbyłam roczne szkolenie w ramach Porozumienia bez Przemocy Mediuję swoje życie.
Uzyskałam certyfikat ukończenia rocznego treningu Zen Coaching, który obejmuje kluczowe kompetencje określone przez Międzynarodową Federację Coachingu.
Ukończyłam też zaawansowany kurs I i II stopnia w teorii i praktyce Racjonalnej Terapii Zachowania wg. Maultsby’ego „Od chaosu do samoorganizacji” wraz z warsztatami.
Jestem certyfikowanym praktykiem i mistrzem NLP oraz konsultantką w zakresie testów projekcyjnych.
  

Ukończone szkolenia: Poszukiwanie wewnętrznych potencjałów; ”Siła motywacji ” prowadzone przez Briana Tracy; Szkolenie w terapii poznawczo – behawioralnej; poszukiwanie skutecznych metod leczenia.
Ukończone kursy: NAO – Nieinwazyjna Analiza Osobowości; Słowa klucze – analiza wypowiedzi; Psychodrafologia; Psychologia przestrzeni; Testy Apercepcji Tematycznej; Psychorysunek.
Ukończone treningi: Trening interpersonalny; relaksacji; komunikacji; autoprezentacji; prosperującej świadomości i wizualizacji; trening pracy z afirmacjami; wprowadzenie do NVC Dance Floors; Program Rozwoju dla Pokoju „Ambasadorzy Empatii”.


Ukończone warsztaty: Rozwijanie umiejętności empatii, warsztat oparty na Porozumieniu Bez Przemocy” z Nadą Ignjatovic-Savić; Psychologia Procesów nieświadomych „ Ciało w terapii”; Praca z wewnętrznym dzieckiem, Bajkoterapia – tworzenie bajki terapeutycznej; Trening Twórczego Myślenia; Techniki plastyczne pracy z grupą.

Lubię taniec, śpiew i książkę psychologiczną.
Z największą przyjemnością codziennie uprawiam Nordic Walking.

Moje ulubione powiedzenie: Cała Ziemia jest w kwiatach gdy osiągamy wolność tworzenia własnego życia.

Elżbieta Dybińska