Strona Główna | warsztaty | artykuły | galeria | linki | cennik | kontakt

  Terapia

- O mnie

- Komu pomagam

- Pomoc psychologiczna

- Zen Coaching

- Coaching a psychoterapia

- Racjonalna Terapia Zachowań

- Sekrety życia

- Opinie o mnie

  Psychologia

- Psychologia humanistyczna

- Carl Rogers

- Abraham Maslow

- Fritz Perls

- Osobowość

- Stres

- Okres dojrzewania

- Terapeutyczne wiersze

 
 

Abraham Maslow

 


Abraham Maslow i jego model człowieka zdrowego i realizującego się

Przedstawiciel nurtu humanistycznego - Abraham Maslow- jest twórcą teorii motywacyjnej. Podstawowym założeniem tej teorii jest stwierdzenie, że ludzie mają wrodzoną naturę, która jest dobra.
A. Maslow stworzył model człowieka zdrowego, realizującego się.
Badał ludzi samorealizujących się. Sporządził listę cech wspólnych dla osób odnoszących sukces.
Gdy osobowość rozwija się i dojrzewa w korzystnym i sprzyjającym środowisku, twórcze siły człowieka przejawiają się wyraźnie dzięki aktywnym wysiłkom danej osoby.


Cechy charakterystyczne osób samorealizujących się:
 
1. Nastawienie realistyczne,
2. Akceptacja samego siebie, innych ludzi i świata natury,
3. Spontaniczność,
4. Koncentracja na sprawach do rozwiązania,
5. Niezależność, autonomiczność,
6. Spojrzenie na problem z pewnej perspektywy,
7. Otwartość na analizę sytuacji, na działania,
8. Pozytywne wartościowanie doświadczeń życiowych,
9. Identyfikacja z ludzkością, odpowiedzialność za to, że jest się członkiem tej społeczności,
10. Głęboko uczuciowe związki z ludźmi, których kochają,
11. Demokratyczne wartości i postawy oraz gotowość do analizowania ich,
12. Filozoficzne i niezłośliwe poczucie humoru,
13. Zasób zdolności twórczych / malowanie, taniec, rzeźbienie, śpiewanie, gra na instrumencie/,
14. Odporność na wpływy kulturowe, np. moda,
15. Fantazja, kreatywność, twórczość.


Czynniki kierujące do działania wynikają z potrzeb człowieka.

Potrzeba to stan braku lub inaczej stan niepokoju w jakim znajduje się człowiek. Stan ten może być usunięty po zaspokojeniu potrzeby. Możliwość jej zaspokojenia uruchamia wszelkie ludzkie działania.
Przykłady potrzeb:
1. Potrzeba pragnienia, jedzenia, snu, wynagrodzenia za pracę.
2. Potrzeba dachu nad głową, ochrony zdrowia, bezpiecznego życia bez wojen i zagrożeń terrorystycznych.
3. Potrzeba miłości, przyjaźni, akceptacji w otoczeniu.
4. Potrzeba niezależności, szacunku dla samego siebie, uznania dla siebie i dla innych ludzi.
5. Potrzeba rozwoju osobistego, rozwoju zainteresowań, odnoszenia sukcesów, awansu.

Teoria hierarchii potrzeb Maslowa zakłada, że:
- aby móc zaspokajać potrzeby wyższego rzędu trzeba mieć zaspokojone potrzeby niższego rzędu
- ilość potrzeb człowieka jest nieograniczona (po zaspokojeniu jednej pojawia się kolejna itd.)


Autor: Elżbieta Dybińska
© Wszelkie prawa zastrzeżoneBibliografia
Hall C.S., Lindzey G., Campbell J.B., Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.