Strona Główna | warsztaty | artykuły | galeria | linki | cennik | kontakt

  Terapia

- O mnie

- Komu pomagam

- Pomoc psychologiczna

- Zen Coaching

- Coaching a psychoterapia

- Racjonalna Terapia Zachowań

- Sekrety życia

- Opinie o mnie

  Psychologia

- Psychologia humanistyczna

- Carl Rogers

- Abraham Maslow

- Fritz Perls

- Osobowość

- Stres

- Okres dojrzewania

- Terapeutyczne wiersze

 
 

Fritz Perls

 Fritz Perls jako zwolennik doświadczania siebie całościowo "tu i teraz"
Przedstawiciel nurtu humanistycznego - Fritz Perls. Twórca terapii Gestalt.
Zakładał, że człowiek powinien doświadczać siebie całościowo „ Tu i teraz”. Dochodzić do tego powinno się przez odrzucenie nawyku myślenia i zastąpieniem tego procesu poznawczego doświadczaniem przez odbieranie impulsów z własnego ciała.

Rozwój osobowości następuje po uświadomieniu sobie własnych uczuć
i kryjących się pod uczuciami potrzeb.

Wg F. Perlsa , gdy osiągamy świadomość siebie płynącą z doznań naszego ciała, zaczynamy działać naturalnie, czujemy i jesteśmy w zgodzie ze sobą. Następuje uwolnienie naturalnego stanu organizmu.
Jesteśmy istotami, które mają własne uczucia i potrzeby. Świat wewnętrznych przeżyć jest zawsze.

Najważniejsze są odczucia płynące z ciała, to co czuję "tu i teraz".10 zasad teorii Gestalt , teorii nastawionej na klienta:

1. Zasada samoświadomości - źródłem informacji o sobie jest koncentracja na własnych doznaniach.
2. Całościowość – człowiek stanowi jedność. Jest czymś więcej niż sumą elementów.
3. Odpowiedzialność – człowiek jest samosterowny i sam odpowiada za swoje życie.
4. Zaspakajanie swoich potrzeb – zawsze należy akceptować swoje możliwości. Każdy zaspakaja swoje potrzeby na swoją miarę.
5. Zasada wartości – człowiek jest z natury dobry, taki jaki jest.
6. Zasada „tu i teraz’’ – istnieje tylko teraźniejszość, która jest w ciągłym ruchu.
7. Zasada wzajemnych powiązań – ludzie są częścią swojego środowiska. Dla osiągnięcia samoakceptacji ważne są kontakty z innymi ludźmi. Człowiek ma świadomość, że może być sobą.
8. Zasada „Figura i tło” – figura ujawnia się w świetle własnych potrzeb.
9. Domykanie całości – człowiek ma naturalną tendencję i potrzebę do domykania spraw.
10. Samoregulacja – organizm ma tendencję do utrzymywania równowagi.

 

 
Autor: Elżbieta Dybińska


Bibliografia:
Grzesiuk L. (red.), Psychoterapia – teoria, Wydawnictwo Psychologii i Kultury , Warszawa 2005.