Strona Główna | warsztaty | artykuły | galeria | linki | cennik | kontakt

  Terapia

- O mnie

- Komu pomagam

- Pomoc psychologiczna

- Zen Coaching

- Coaching a psychoterapia

- Racjonalna Terapia Zachowań

- Sekrety życia

- Opinie o mnie

  Psychologia

- Psychologia humanistyczna

- Carl Rogers

- Abraham Maslow

- Fritz Perls

- Osobowość

- Stres

- Okres dojrzewania

- Terapeutyczne wiersze

 
 

Stres - artykuły

 


 

Objawy stresu

Rozwijający się stres wywołuje specyficzne i niespecyficzne zmiany w procesach fizjologicznych i psychologicznych człowieka, w jego zachowaniu, jak również w stanie jego zdrowia.

Przyczyną wielu zaburzeń funkcjonalnych i chorób jest przewlekły stres. Stres może przejawiać się w takich zaburzeniach funkcjonalnych i chorobach, jak bóle i zawroty głowy, biegunka, „mroczki przed oczami”, migrena, bezsenność, ogólne osłabienie, bóle kręgosłupa, ból w klatce piersiowej, częste oddawanie moczu, astma, nerwice, choroba wieńcowa, cukrzyca...              więcej...>>>

 


 Radzenie sobie ze stresem w ujęciu procesu, strategii i stylu

W literaturze tematu można odnaleźć różnorodne klasyfikacje stylów radzenia sobie ze stresem. Do najczęściej spotykanych i omawianych należy ujęcie zaproponowane przez N.S. Endler i J.D.A. Parker, odnoszące się do stylów radzenia sobie ze stresem.
Wyróżniają Oni trzy style:
a) Styl skoncentrowany na zadaniu stosują osoby, podejmujące w sytuacji stresowej wysiłek, zmierzający do rozwiązania problemu. Osoby takie dążą do zrozumienia sytuacji, aby móc wprowadzić
w niej zmiany;
b) Styl skoncentrowany na emocjach charakteryzuje osoby, które w sytuacji stresowej koncentrują się na własnych przeżyciach emocjonalnych i na własnej osobie;
c) Styl skoncentrowany na unikaniu stosują osoby, które wystrzegają się przeżywania stresu
i myślenia o nim...              więcej...>>>

  

Transakcyjna teoria stresu R.S.Lazarusa i S.Folkman

Transakcyjna teoria stresu została wprowadzona przez R.S. Lazarusa i S. Folkman.
R.S. Lazarus w artykule napisanym wspólnie z R.W. Bakerem twierdzi, że "stres pojawia się wtedy, gdy sytuacja jest postrzegana jako udaremniająca realizację jakiegoś stanu motywacyjnego (lub potencjalnie udaremniająca), powodując wzmożenie afektu i uruchomienie procesów regulacyjnych, których celem jest opanowanie afektu, oraz optymalną kontynuację efektywnego funkcjonowania".
R.S. Lazarus uważa, że stres i emocje są wynikiem procesów poznawczych, czyli sposobu oceny i zrozumienia sytuacji przez człowieka, a stres może być traktowany jako pewien rodzaj relacji człowiek - środowisko...              więcej...>>>

  

Źródła stresu i napięcia

Istnieje szeroka literatura tematu dotycząca czynników wywołujących stres, w której autorzy, tacy jak: R.Templar, J.Strelau, B.Zawadzki, W.Oniszczenko, A.Sobolewski, P.Pawłowski, M.Argyle, J.Davidson, S.M.Litzke, H.Schuh, E.Kornacka-Skwara i M.Hartley, prezentują różnorodne podejścia do tego zagadnienia.

J.Strelau, B.Zawadzki, W.Oniszczenko, A.Sobolewski i P.Pawłowski uważają, że przyczyną stresu jest brak równowagi między wymaganiami stawianymi jednostce a jej możliwościami sprostania tym wymaganiom.
Autorzy Ci podkreślają, że istnieją dwa rodzaje wymagań: subiektywne i obiektywne.
Według Nich wymagania subiektywne wynikają z charakterystycznej dla danej osoby
oceny sytuacji...              więcej...>>>