Strona Główna | warsztaty | artykuły | galeria | linki | cennik | kontakt

  Terapia

- O mnie

- Komu pomagam

- Pomoc psychologiczna

- Zen Coaching

- Coaching a psychoterapia

- Racjonalna Terapia Zachowań

- Sekrety życia

- Opinie o mnie

  Psychologia

- Psychologia humanistyczna

- Carl Rogers

- Abraham Maslow

- Fritz Perls

- Osobowość

- Stres

- Okres dojrzewania

- Terapeutyczne wiersze

 
 

twórcze myślenie

 
   
Trening twórczego myślenia


 
Trenowanie twórczego myślenia jest możliwe pod warunkiem, że nasze myślenie i działanie potraktujemy świadomie tak samo jak każdy inny, codzienny rodzaj aktywności, np. ćwiczenie mięśni brzucha czy ćwiczenia pamięci. Wszyscy wiemy, że myślimy i „używamy” pamięci ale mało osób zdaje sobie sprawę, że myślimy twórczo.( Nęcka, 2005, str.9) Człowiek żyje w grupie a twórcze myślenie jest naturalną zdolnością wszystkich ludzi. Można je rozwijać codziennie, świadomie podchodząc do rozwiązywania różnych problemów, motywować się do twórczych działań i wyrabiać w sobie pozytywne postawy wobec twórczości. Ma to wpływ na realne i pozytywne podejście do życia (Nęcka, 2005,str.10).
  
 

Trening twórczości należy do dziedziny wiedzy, która nazywa się heurystyką, opartą na wiedzy z psychologii poznawczej i społecznej oraz pedagogiki. Są to strategie i metody rozwiązywania problemów.( Strelau, Doliński, 2008, t.1, str. 474) Celem heurystyki jest spowodowanie by myślenie ludzi było bardziej wydajne (Nęcka, 2008, str. 13).


Celami trenowania twórczego myślenia są:
1. Rozwijanie umiejętności wyznaczania sobie celów i budowanie intencji;
2. Rozwijanie i stymulowanie ciekawości poznawczej;
3. Wspomaganie motywacji twórczej;
4. Wzmacnianie zaufania do własnych możliwości;
5. Zachęcanie do podejmowania ryzyka;
6. Wykształcenie nawyku pokonywania własnych ograniczeń;
7. Zwalczanie destruktywnych, szkodliwych przekonań;
8. Ukazywanie możliwości dokonywania wyborów;
9. Rozwój sprawności metapoznawczych; (Nęcka, 2008, str. 21)

Twórcze myślenie jest tym co wszyscy robimy. Za pomocą naszych myśli i wyobraźni tworzymy z chwili na chwilę nasze życie. Rzecz w tym, że nie wszyscy jesteśmy świadomi i nie wiemy w jaki sposób myślimy. Nie przejmujemy się tym jak myślimy tylko tym co czujemy.
Nasz ból emocjonalny, psychiczny i fizyczny wynika ze sposobu myślenia, naszych destruktywnych przekonań i braku panowania nad emocjami.

Zadaniem treningu twórczego myślenia jest pogłębianie umiejętności wnikliwego postrzegania otaczającego nas świata, budowanie samoakceptacji, odnalezienie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień. Dokonuje się to podczas zabaw, które są okazją do innego spojrzenia na życie. Zabawa jest jedną z form działalności człowieka i uzupełnia naukę i pracę.
Zajęcia twórczego myślenia są przewidziane dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. W każdym okresie życia dodają odwagi aby myśleć i realizować się zgodnie ze swoimi potrzebami. Przełamują wewnętrzne i zewnętrzne opory. Przekłada się to na lepsze funkcjonowanie w pracy, w życiu osobistym.


Twórcze rozwiązywanie zadań ma swoje zasady (reguły narzucone umysłowi z zewnątrz) i strategie ( są naturalne , jako indywidualne sposoby osiągania twórczych celów):

1. Zasada różnorodności – im więcej różnorodnych pomysłów, tym lepiej. Produkujemy jak najwięcej pomysłów, bo im więcej pomysłów, tym większa jest szansa, że pojawi się coś interesującego.

2. Zasada odroczonego wartościowania – wywodzi się z burzy mózgów. Polega na odsuwaniu w czasie treningu krytyki i oceny pomysłów grupowych i indywidualnych.

3. Zasada racjonalnej irracjonalności – zawiera elementy myślenia nierealistycznego, życzeniowego, oderwanego od rzeczywistości. Chodzi o włączenie w proces zmagania się z problemem elementów myślenia oderwanego od rzeczywistości.

4. Zasada ludyczności – grupa twórczego myślenia pracując dobrze się bawi. Służy to pozbyciu się emocjonalnych blokad ograniczających twórczość. Pozytywny nastrój ułatwia człowiekowi dostęp do zasobów pamięci, zwiększając jego produktywność intelektualną.

5. Zasada aktualności – w czasie treningu koncentrujemy się na teraźniejszości, a nie na przyszłości czy przeszłości. Ważne jest to, co dzieje się TU I TERAZ.


Strategie twórczego rozwiązywania zadań:

1. Strategia wyniku idealnego – rozwiązujemy problem wyobrażając sobie idealny stan końcowy już po rozwiązaniu problemu.

2. Strategia zarodka – ważne jest wymyślenie czegokolwiek, co pełniłoby funkcję „zarodka” po to aby pokonać różne blokady i przeszkody wewnętrzne już na wstępie procesu twórczego. Gdy brak jest pomysłów, praca nad „zarodkiem” daje szansę przezwyciężyć przeszkody.

3. Strategia nadmiaru – wytwarzanie jak największej liczby pomysłów, skojarzeń, analogii, pytań itd.

4. Strategia twórczego oddalenia – chwilowe, całkowicie odwracalne oddalenie się od sytuacji problemowej, ignorowanie realiów w jakich jest osadzony problem. Pozwala to na odległe skojarzenia. Mentalnie „zamykamy za sobą drzwi”. Następnie powracamy do rzeczywistości. (Nęcka, 2008, str. 15 – 19)

Myślenia doświadczamy codziennie i codziennie możemy uczyć się pokonywać schematy w myśleniu i szukać oryginalnych rozwiązań. Dzięki temu poczujemy się osadzeni w rzeczywistości, a skupianie się na chwili obecnej pozwoli nam pozbyć się chaosu myślowego i rozproszenia uwagi.

Trenowanie twórczego myślenia poszerza świadomość , swoich emocji, potrzeb i wartości, którymi kierujemy się. Pomaga motywować siebie i innych ludzi do działania, ułatwia nawiązywanie relacji z innymi ludźmi i podtrzymywania kontaktów. Wspomaga rozwój osobowości, wzmacnia poczucie sprawczości i własnej wartości, poprawia samoocenę i uczy empatii.
Jesteśmy twórcami naszego życia. Trenuj sposób myślenia aby cieszyć się z tego, np.: wymyśl jak najwięcej przykładów nietypowego wykorzystania szklanki i sznurowadła.

Dokończ zadanie: Mam odwagę i moc żeby zdobyć wszystko co zaplanuję.
Postanawiam, że………………………………………………………………………………………………………
i dokonam tego, bo jestem……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
mam…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
 
Życzę dobrej zabawy.
 
 
Autor: Elżbieta Dybińska
© Wszelkie prawa zastrzeżone