Strona Główna | warsztaty | artykuły | galeria | linki | cennik | kontakt

  Terapia

- O mnie

- Komu pomagam

- Pomoc psychologiczna

- Zen Coaching

- Coaching a psychoterapia

- Racjonalna Terapia Zachowań

- Sekrety życia

- Opinie o mnie

  Psychologia

- Psychologia humanistyczna

- Carl Rogers

- Abraham Maslow

- Fritz Perls

- Osobowość

- Stres

- Okres dojrzewania

- Terapeutyczne wiersze

 
 

stres i objawy stresu

 

Objawy stresu


Rozwijający się stres wywołuje specyficzne i niespecyficzne zmiany w procesach fizjologicznych i psychologicznych człowieka, w jego zachowaniu, jak również w stanie jego zdrowia.

Przyczyną wielu zaburzeń funkcjonalnych i chorób jest przewlekły stres. Stres może przejawiać się w takich zaburzeniach funkcjonalnych i chorobach, jak bóle i zawroty głowy, biegunka, „mroczki przed oczami”, migrena, bezsenność, ogólne osłabienie, bóle kręgosłupa, ból w klatce piersiowej, częste oddawanie moczu, astma, nerwice, choroba wieńcowa, cukrzyca.

Na najczęstsze reakcje, jakie wywołuje stres, zwraca uwagę wielu autorów, między innymi: J.Borkowski, J.Szopa, M.Harciarek, W.Oniszczenko, G.Witkin, D.Colbert, J.Reykowski, H.Teml.

Po pierwsze, są to reakcje fizjologiczno-somatyczne takie, jak: gwałtowne bicie serca, przyspieszone oddychanie i tętno, wzrost ciśnienia tętniczego, poczucie duszności, wybuchy zimna i gorąca, poty, częste oddawanie moczu, bóle głowy i pleców, biegunka, wymioty, wilgotne, zimne dłonie, wzrost poziomu glukozy we krwi oraz niektórych hormonów w moczu i we krwi, suchość w jamie ustnej oraz wrażenie ucisku czy dławienia w gardle.


Po drugie, są to reakcje psychologiczne, do których można zaliczyć: napięcie emocjonalne lub nadmierną reaktywność, rozdrażnienie, niepokój, utratę radości życia, uczucie przygnębienia czy braku sensu, trudności w podejmowaniu decyzji, zaburzenia koncentracji uwagi i myślenia, trudności w zapamiętywaniu i przypominaniu, rozkojarzenie, niewiarę we własne możliwości, dużą wrażliwość na krytykę, agresywne zachowania, zmęczenie, zaburzenia snu, koszmary senne, nieokreślony lęk i strach, poczucie niezadowolenia i osamotnienia, apatię, czasami poczucie wstydu i winy, tęsknotę, obniżenie samooceny, chłód emocjonalny, alienację, spadek motywacji, znudzenie, zagubienie, frustrację, wypalenie zawodowe, różne postacie nerwic: hipochondrię, nerwice natręctw, histerię, stany depresyjne, neurastenię.


Po trzecie zaś są to motoryczne i społeczne zmiany w zachowaniu takie, jak: niezwykła impulsywność lub skłonność do irytacji oraz tendencja do zbyt gwałtownych reakcji, chaotyczne wypowiedzi, podniecenie ruchowe, jąkanie się, czasem nerwowy śmiech, konflikty międzyludzkie, depersonalizacja, intensywne lub osłabione interakcje międzyludzkie, brak ufności, odrzucanie innych, brak dbałości o innych, nerwowe tiki, natrętne myśli i ruchy, uzależnienia: alkoholizm, kodeinizm, nikotynizm, lekomania, narkomania, nadmierny apetyt lub jego brak, mała wydajność pracy, nieprzemyślane działania.

Autor: Elżbieta Dybińska © Wszelkie prawa zastrzeżone


Bibliografia:


1.Borkowski J.: Radzenie sobie ze stresem a poczucie tożsamości, Dom Wydawniczy Elipsa, W-wa 2001
2.Szopa J., Harciarek M.(red.): Stres i jego modelowanie, Wydz. Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004
3.Oniszczenko W.: Stres to brzmi groźnie, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1998
4.Witkin G.: Stres męski, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1997
5.Collbert D.: Pokonaj stres, Wydawnictwo Inny Świat, Ożarów Mazowiecki 2007
6.Reykowski J.: Funkcjonowanie osobowości w warunkach stresu psychologicznego, PWN W-wa 1996