Strona Główna | warsztaty | artykuły | galeria | linki | cennik | kontakt

  Terapia

- O mnie

- Komu pomagam

- Pomoc psychologiczna

- Zen Coaching

- Coaching a psychoterapia

- Racjonalna Terapia Zachowań

- Sekrety życia

- Opinie o mnie

  Psychologia

- Psychologia humanistyczna

- Carl Rogers

- Abraham Maslow

- Fritz Perls

- Osobowość

- Stres

- Okres dojrzewania

- Terapeutyczne wiersze

 
 

RTZ

 
    BON TON
GABINET POMOCY PSYCHOLOGICZNEJ
-----------------------------------------------

Elżbieta Dybińska
zen coach, psycholog, artterapeuta
 
     Racjonalna Terapia zachowań


Zapraszam Cię na sesje terapeutyczne metodą Racjonalnej Terapii Zachowań.
Dzięki tej metodzie nauczysz się:

- zdrowego myślenia opartego na faktach,
- zmienisz skutecznie ograniczające Cię przekonania,
- nauczysz się chronić swoje zdrowie i życie,
- poczujesz się tak jak chcesz się czuć bez nadużywania leków,
- zyskasz wewnętrzny spokój, akceptację i równowagę psychiczną.


Czym jest RTZ

Racjonalna Terapia Zachowania - RTZ - jest krótkoterminową terapią dającą długotrwałe efekty.
Prostą metodą samopomocy.

Racjonalna Terapia Zachowania to ponadczasowy, holistyczny, poznawczo -behawioralny program samopomocy, stosowany w psychoterapii, interwencji kryzysowej, medycynie psychosomatycznej a także w profilaktyce i pracy z osobami zdrowymi, np. w coachingu i sporcie.
Jest to skuteczny i wszechstronny program, który zajmuje się bezpośrednio wszystkimi grupami ludzkiego zachowania: poznawczą, emocjonalną i fizyczną, a także wyposaża uczestników w umiejętność redukowania stresu i bycia swoim osobistym psychoterapeutą.

Podstawowe założenie w Racjonalnej Terapii Zachowania brzmi następująco: “To nie fakty wywołują nasze emocje, ale nasze przekonania o tych faktach”. Twórcą tej terapii jest Maxie C. Maultsby jr., amerykański lekarz psychiatra, który prowadził studia nad naukowymi podejściami do rozumienia ludzi i nad pomaganiem ludziom w niesieniu emocjonalnej pomocy samym sobie.
Prof Maultsby współpracował z Albertem Ellisem (twórcą Racjonalnej Terapii Emocjonalnej),
Arnoldem Lazarusem oraz Josephem Wolpe. Zgłębiał także zależności psychosomatyczne.Racjonalna Terapia Zachowań dotyczy problemów:

- emocjonalnych,
- poznawczych,
- behawioralnych,
- społecznych,
- duchowych,
- egzystencjalnych.


Dr O. Carl Simonton , onkolog i radioterapeuta przy współpracy z prof. Maultsby'm stworzył program,
w którym daje instrukcję pacjentom jak mogą sobie radzić w sytuacjach kryzysu emocjonalnego.

Program dr Simontona odnosi się do:

- pracy z dziećmi,
- pracy z młodzieżą,
- pracy z osobami dorosłymi /stres/,
- do zmiany nawyków /palenie/,
- do zmiany myślenia / racjonalne/,
- do wypalenia zawodowego,
- do programów prozdrowotnych,
- do osób z objawami chorób somatycznych.

RTZ - Racjonalna Terapia Zachowań - jest terapią:

- krótkoterminową,
- łatwą do nauczenia się,
- wszechstronną,
- dla ludzi wszystkich krajów,
- daje długotrwałe rezultaty,
- można ją stosować z innymi terapiami,
- jest pomocna w kryzysie, kiedy terapeuty nie ma,
- jest metodą bezpieczną,
- jest metodą bezlekową,
- zapobiega nawrotom problemów,
- oparta na występujących zjawiskach, np. dialog wewnętrzny.

Podstawowe założenia metody RTZ to:
"Fakty nie powodują naszego zdenerwowania a raczej opinia o nich". Epiktet
A – fakt, sytuacja
B - myśli, przekonania
C – emocje powstające pod wpływem myśli,
D – działania

Nasze myśli mają wpływ na powstawanie emocji a emocje kierują nami i wpływają na nasze działania.
Fakt jest faktem, myśl jest myślą a emocja jest emocją.
Ja decyduję o tym co myślę, jak się czuję i co robię teraz w tym momencie.
Ja biorę odpowiedzialność za moje myśli, emocje i działania.

Chodzi o to aby żyć wtedy kiedy się żyje. Tu i teraz.
Racjonalne myślenie, to zdrowe myślenie.

Mówimy o sobie: "ja się denerwuję". Zaczynam od zmiany siebie. Pozostawiam innych takich jakimi są. Zmieniam siebie za pomocą racjonalnych myśli opartych na faktach.

Zdrowe myśli:
1. Są oparte na faktach,
2. Chronią moje życie i zdrowie,
3. Pomagają mi osiągnąć bliższe i dalsze cele,
4. Pomagają mi unikać najbardziej niepożądanych konfliktów z innymi ludźmi lub je rozwiązywać,
5. Pomagają mi czuć się tak jak chcę się czuć, bez nadużywania leków, alkoholu czy innych substancji.
Występuje trudność gdy jest brak wewnętrznej zgody na zmiany / opór/.
Gdy fakty powtarzają się, reagujemy nawykowo. Wówczas trudno jest wyłapać negatywne myśli i kontrolować emocje.

Nawyk to:
1. fakt powtarzający się,
2. automatyczne myśli,
3. automatyczne emocje,
4. automatyczne zachowanie

Nawyk przechodzi w uzależnienie, przekonanie, które nas uzależnia i występuje trudność - opór przed zmianą.
RTZ prowadzi do zmiany nieracjonalnych przekonań, które bardzo często stanowią źródło naszych problemów emocjonalnych oraz naszych nieracjonalnych zachowań.
W RTZ bardzo ważna jest również praca z wyobraźnią, wykorzystywana w kształtowaniu motywacji.

RTZ to metoda samopomocy. Techniki RTZ są wykorzystywane w samodzielnym rozwiązywaniu problemów emocjonalnych. Są bezpieczne w stosowaniu również przez osoby nie zajmujące się profesjonalnie terapią. Nauka technik samopomocy jest skuteczna, ponieważ pozwala osobie, która zgłasza problem pracować samodzielnie nawet po zakończeniu pracy z terapeutą.
To powoduje wzrost wiary we własny potencjał oraz zapobiega nawrotom.

RTZ jest metodą, która wywodzi się z nurtu terapii poznawczo-behawioralnej i może uzupełniać warsztat terapeutów wywodzących się z różnych nurtów terapeutycznych.


Bibliografia:
Maxie C. Maultsby j R., Racjonalna Terapia Zachowania Podręcznik Terapii Poznawczo-Behawioralnej,
Wyd. ŻNIN 2008