Strona Główna | warsztaty | artykuły | galeria | linki | cennik | kontakt

  Terapia

- O mnie

- Komu pomagam

- Pomoc psychologiczna

- Zen Coaching

- Coaching a psychoterapia

- Racjonalna Terapia Zachowań

- Sekrety życia

- Opinie o mnie

  Psychologia

- Psychologia humanistyczna

- Carl Rogers

- Abraham Maslow

- Fritz Perls

- Osobowość

- Stres

- Okres dojrzewania

- Terapeutyczne wiersze

 
 

Osobowość - artykuły

 Historia i tradycja badań nad osobowością

Ludzie zajmowali się osobowością od najdawniejszych czasów. Już w Starym Testamencie zawarte są opisy ludzkich osobowości oraz analizy przyczyn postępowania ludzi. Od wieków osobowość fascynuje psychologów, lekarzy, artystów a nawet ekonomistów.

Osobowością zajmował się już grecki lekarz Hipokrates (ok. 460 – 377 p.n.e.), który uważał, że cechy ludzi wiążą się z podstawowymi płynami organizmu i zależą
od ich ilości oraz proporcji między nimi.
Według Autora żółć wiązała się z temperamentem choleryka, krew z temperamentem sangwinika, flegma z temperamentem flegmatyka i czarna żółć z temperamentem melancholika.            więcej...>>>

 


 


Definiowanie osobowości

Psychologia jako nauka pojawiła się pod koniec XIX wieku, a psychologia osobowości jest jeszcze młodszą dziedziną wiedzy.
Psychologia osobowości wyodrębniła się jako samodzielna gałąź psychologii w latach 30-tych XX wieku, dzięki publikacji takich dzieł, jak: „Osobowość: Interpretacja psychologiczna” autorstwa G.Allporta oraz „Badanie osobowości” H.Murraya.
Psychologia osobowości, jako samodzielna dyscyplina, jest bardzo młoda i liczy około 70 lat. Historia jej jest niezwykle bogata...                   więcej...>>>

 


 


Teorie osobowości w ujęciu badaczy tematu

Teorie na temat osobowości są ogólnymi teoriami zajmującymi się różnymi zjawiskami istotnymi dla jednostki i mającymi dla nich znaczenie funkcjonalne.
Na przestrzeni lat wyłoniło się wiele podejść teoretycznych opisujących i wyjaśniających osobowość, na podstawie których stworzono szereg teorii osobowości i rozwinięto metody badawcze wyjaśniające zachowania człowieka.

Literatura tematu wskazuje na najbardziej wpływowe ogólne kierunki w psychologii, do których można zaliczyć: teorie typów, teorie cech, teorie psychodynamiczne i psychoanalityczne, behawioryzm, humanizm, teorie uczenia się społecznego, sytuacjonizm, interakcjonizm. ...                więcej...>>>